29 d’octubre 2022 jornada de formació i assemblea general ordinària del CPM- STB

29 d’octubre 2022 jornada de formació i assemblea general ordinària del CPM- STB

AGENDA JORNADA CPM- sant Feliu, Terrassa, Barcelona (STB)
● 10:00 – Pregària de benvinguda a càrrec d’en Gregori
Campos i na Bene Temporal.
10:15 – Formació «Tres punts sobre l’Eucaristia» a càrrec de
Mn. Jaume Fontbona.

Resum de la conferència: entreu a 3 punts clau Eucaristia_Jaume Fontbona

● 12:00 – Pausa pel cafè.
● 12:30 – Assemblea general ordinària CPM-STB.
● 13:30 – Pregària de cloenda a càrrec de Mn. Gaspar Mora.
29 d’octubre de 2022

Retransmissó per vídeo conferència: enllaç
https://meet.google.com/ypk-yzor-uix