Centre de Preparació per al Matrimoni

 

act.2023

Denominació del Moviment : CPM

El Centre de Preparació per al Matrimoni, conegut per les sigles CPM, és un Centre de Pastoral Prematrimonial, organitzat a nivell local parroquial o arxiprestal i que es federa amb altres Centres CPM que treballen amb la mateixa missió i objectius i, conseqüentment, amb la mateixa metodologia. Per tot això es pot considerar també com un moviment d’Església que, a més, es realitza en els àmbits diocesans, estatals i internacionals.

 

Missió i objectiu del Moviment

El CPM té la missió d’acompanyar les parelles en el creixement del seu amor i de la seva fe, amb vistes a la vivència adequada del sagrament del matrimoni i a la constitució d’un matrimoni i una família que tendeixin a la realització de l’esperit evangèlic. Aquesta missió és entesa en el conjunt de la missió de l’Església en el món d’avui. L’objectiu general dels diàlegs del CPM és que tots els seus participants, parelles de promesos, matrimonis acollidors i consiliaris, creixin en la seva fe i en el seu amor, com a persones i com a parelles. Aquest objectiu es centra en la preparació última dels que es casen per l’Església, uns mesos abans del casament. I, a més, aquest objectiu agafa també la continuïtat d’aquest acompanyament de les parelles en la seva vida de matrimoni.

El CPM va ser fundat pel P. Alphonse d’Heilly, S.J., a França l’any 1956, arribant a Catalunya i a Espanya a través de Barcelona i, en concret, a Saragossa l’any 1966. La primera aprovació del CPM a Espanya fou donada a Barcelona, el 10 de maig de 1974 pel Cardenal Narcís Jubany. La Federació Espanyola de Centres de Preparació al Matrimoni fou aprovada amb els seus Estatuts el 20 de desembre de 1975. Actualment està formalitzada l’aprovació civil de la Federació Catalana i de l’Espanyola.

El CPM s’organitza com una Federació de Centres, tant a nivell diocesà com a nivell estatal i internacional. En aquests tres àmbits l’organització corre a càrrec d’un equip coordinador, escollit segons els Estatuts corresponents. La Santa Seu aprovà la Federació Internacional del CPM com a Institució de l’Església.

 

Metodologia

L’objectiu del CPM canalitza el seu mètode de treball en el diàleg entre els promesos, els casats animadors del grup i el consiliari. La temàtica d’aquest diàleg comprèn els aspectes fonamentals de la vida matrimonial i familiar, que es tracten al voltant de set temes fonamentals: psicologia de la parella, amor, sexualitat, fills, dimensió social del matrimoni i la família, fe i sagrament del matrimoni. Segons el nombre de sessions, els temes es poden agrupar de formes diverses. Les sessions van acompanyades d’uns qüestionaris, inspirats pel llibre del CPM “Fent camí amb les parelles” de Mn. Gaspar Mora i Mn. Ignasi Salvat S.J. En aquest llibre s’ofereixen també tècniques que poden ajudar al desenvolupament dels cursets i diàlegs. Segons les possibilitats de cada equip concret que treballa a nivell arxiprestal, els cursets tenen una diversa duració que pot anar des del cap de setmana a les sis sessions. Com ajuda, s’ha editat un tríptic de presentació del curset i de la seva metodologia de diàleg. S’organitzen sessions de formació pels matrimonis acompanyants en els diàlegs amb xerrades i espais per comunicar i intercanviar experiències dels diferents grups arxiprestals. També a nivell estatal i internacional s’organitzen cada any assemblees o Jornades obertes per a la formació i intercanvi en el camp de la pastoral prematrimonial.

 

4. Àmbit geogràfic en el que actua

El CPM actua en l’àmbit de la diòcesi de Tarragona a través dels equips arxiprestals (Tarragona centre, Tarragona perifèria i Alt Camp), formats per un grup de matrimonis amb un matrimoni coordinador i un consiliari. La diòcesi té un equip de coordinació for-mat per un matrimoni responsable i un consiliari. El matrimoni i consiliari responsables diocesans són també membres de l’equip coordinador del CPM estatal d’Espanya.

Es pot trobar més informació a http://www.prematrimonialcpm.org

La inscripció a la formació prematrimonial es pot fer a:

Arxiprestat Tarragona-centre

Casa de les Oblates

Carrer del Portal del carro, 13

43002 Tarragona.

Adreça electrònica: 

En casos molt urgents, podeu trucar als telèfons: 977 234 191 o bé 626 414 007 (demanar per Montse)

PER VEURE LA PLANIFICACIÓ 2022 I FER INSCRIPCIONS ON LINE, ENTREU A

http://pastoral.familiar.arqtgn.cat/serveis/servei-dacolliment/arxiprestat-de-tarragona-centre/

Entrar a pestanya : Preparació per al matrimoni /Centre de preparació per al matrimoni/ INSCRIPCIONS

OMPLIR FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

Com informació complementària us adjuntem la Guia 2022 de tot el CPM Catalunya

2023 diàlegs OK 2