DIA DE LA FAMÍLIA 2021, 26 DE DESEMBRE, AQUEST ANY SANT ESTEVA.

DIA DE LA FAMÍLIA 2021, 26 DE DESEMBRE, AQUEST ANY SANT ESTEVA.

Anunciar l’Evangeli
de la família, avui

JORNADA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
26 de desembre de 2021

PREGÀRIA
Oh Déu, Pare bo: Maria i Josep,
escoltant la vostra veu,
us van oferir les seves vides amb un sí generós,
acollint el vostre Verb en la llar de Natzaret.
Ells van cuidar a Jesús nen,
amb tendresa i rectitud,
el van educar en la seva adolescència
en la mansuetud i fortalesa,
per estimar a tots
i perseverar davant l’adversitat;
per la seva intercessió i exemple,
concedeix a les nostres famílies
escoltar la Paraula Divina
per a restar arrelats en Crist;
educar els fills en la veritat i el be
per tal que siguin deixebles missioners;
acompanyar els ancians
en el sofriment i el dolor
per tal que experimentin la carícia divina.
I així, per mig de l’Esperit Sant,
siguem testimonis de l’Evangeli de la vida,
llum i esperança de la nostra societat.
Amén.
Añastro, 1 · 28033 Madrid

Icono bizantino de la Sagrada Familia
Subcomisión Episcopal para
la Familia y Defensa de la Vida
COMISIÓN EPISCOPAL PARA
LOS LAICOS, FAMILIA Y VIDA