DIÀLEG DE PARELLA : fórmula 3×3

DIÀLEG DE PARELLA : fórmula 3×3

Enllaç :

Catalunya_Cristiana Salvador 2023

El diàleg de parella
ha de ser respectuós,
senzill, acollidor, sincer,
intel·ligent i oportú

Article publicat a Catalunya Cristiana

FAMÍLIA, ESGLÉSIA DOMÈSTICA 12 FEBRER 2023 25

La parella no és la suma de dues
persones; és la complexa relació
de tres forces: l’home, la dona i la
mateixa parella. En evolució constant (Fent camí amb les parelles, ed.
Claret p. 95). El diàleg és l’únic camí
per construir una parella reeixida
sobre l’amor dels dos, en un àmbit
d’igualtat i en canvi constant (FCP
p. 99).
El diàleg de parella és la forma
de diàleg més difícil, perquè despulla l’interior de la persona davant
de l’altre mostrant les pròpies debilitats. Ningú no ha estat ensenyat
per al diàleg en parella i aquí és on
rau la principal dificultat.
El diàleg se sustenta en una
bona comunicació, on hom intercanvia missatges per expressar
conceptes de manera que és la
persona l’origen, el mitjà i el destí
d’aquest. I en aquest recorregut,
diverses coses poden fallar, fent
la comunicació difícil i de retruc
el diàleg impossible.
S’ha escrit molt sobre les tècniques de la bona comunicació, aquí
us deixo quatre petits apunts que
poden ajudar. 1) Ets capaç d’esperar almenys deu segons en silenci
abans que la teva parella no comenci a parlar? 2) Pots escoltar amb
atenció la teva parella almenys durant un minut sense interrompre-la
o desviar l’atenció? 3) Ets capaç de
pensar almenys durant deu segons
què vols dir abans no comencis a
parlar? 4) Pots parlar durant un minut sense necessitat de repetir la
mateixa idea una vegada i una altra? Fer petits exercicis per millorar
aquestes tècniques ajuda a establir
una millor comunicació.
Superades les dificultats de la
comunicació, podem dir que el dià-
leg de parella ha de ser respectuós,
senzill, acollidor, sincer, intel·ligent
i oportú. També s’ha de fonamentar sobre unes actituds bàsiques:
opció clara per la parella, amor sincer i despreniment de les pròpies
seguretats (FCP p. 99). O caldria
apropar-s’hi el màxim possible. En
les sessions de «Diàleg Prematrimonial» recomanem sempre posar
en pràctica el diàleg 3×3. Dialogar
amb la parella almenys tres minuts
al dia, tres hores al mes (un sopar) i
tres dies a l’any (un cap de setmana
sols). Perquè la pràctica d’un dià-
leg fluid en parella en els bons moments el faci una eina útil per quan
calgui afrontar alguna dificultat.
Com diu el papa Francesc, en el
diàleg de parella cal despullar-se
de tota pressa, deixar a una banda
les pròpies necessitats i urgències,
fer espai. Sovint, un dels cònjuges
no necessita una solució als seus
problemes, sinó ser escoltat (Amoris laetitia n. 137).

Diàleg de parella
SALVADOR MANICH BOU
President del Centre de Preparació
al Matrimoni