ELS TEMES POLÈMICS: SEXUALITAT, PARELLA I FAMÍLIA

ELS TEMES POLÈMICS: SEXUALITAT, PARELLA I FAMÍLIA

FEBRER-MARÇ 2023 | CATALUNYA RELIGIÓ | NÚM. 23

 

Els temes polèmics: sexualitat, parella i família 

 

L’aportació pròpia del papa Francesc en un tema tan delicat és què l’Església no està cridada a condemnar ningú, sinó que està cridada a acollir tothom, estigui en la situació que estigui. La lògica pastoral que a partir de la posició teològica dedueix la condemna i l’exclusió, podrà ser una lògica humana, però no és evangèlica. Això és aparentment nou, però el papa Francesc no ha fet sinó desenvolupar el que és i ha estat sempre la praxi pastoral de l’Església en l’àmbit global del tracte amb els pecadors. L’Església sap que molts dels seus fills tenen comportaments poc fidels a l’Evangeli en tots els àmbits del comportament; no solament el sexual i de parella, també el laboral, el social, el de lleure, el del llenguatge, el comercial… Però només en el cas dels qui viuen en “situacions irregulars” l’Església havia endurit les seves exigències, cosa que el Papa Francesc ha posat al seu lloc.

 

GASPAR MORA, TEÒLEG I CONSILIARI DEL CPM