Formació de les parelles que desitgen unirse en matrimoni : CPM (Centre de Preparació al Matrimoni)

Formació de les parelles que desitgen unirse en matrimoni : CPM (Centre de Preparació al Matrimoni)

Artícle publicat a CATALUNYA CRISTIANA, Nº 2242   11/09/2022

El Centre de Preparació al Matrimoni(CPM) és una organització laïcal internacional, el propòsit de la qual és la formació de les parelles que desitgen unir-se en matrimoni.

A Espanya existeix la Federació Espanyola del CPM (FeCPM), que està organitzada al voltant d’una Assemblea de Representants i una Junta Directiva, i està present principalment en l’arc nord i est de la península, des de Cantàbria fins a València.

La presència més nombrosa es troba a Catalunya que, a banda de Lleida i Tarragona, té representació a les tres diòcesis de la província eclesiàstica de Barcelona: als bisbats de Sant Feliu, de Terrassai de Barcelona. Recentment, ha estat reconeguda com a associació privada de fidels per part de l’arquebisbat de Barcelona.

Els membres de l’organització són matrimonis que han rebut una formació específica de monitoratge prematrimonial de parelles. Els matrimonis s’organitzen en grups de 4-6 matrimonis, amb un consiliari, on reben formació continuada, i presten servei a les parròquies que desitgen el suport del CPM per als cursets prematrimonials. Com a organització que dona servei a l’Església, el CPM col·labora amb altres grups o entitats dedicades a l’evangelització.

La filosofia del CPM es basa en l’actitud d’acollida a les parelles, en crear un clima de diàleg i en fer un acompanyament en el seu creixement en l’amor i en la fe.

Els Cursets de Preparació els anomenem Grups de Diàleg i estan estructurats en sis temes: el Diàleg, l’Amor, la Sexualitat, els Fills, la Fe i el Sagrament del Matrimoni, i l’Obertura Social de la Parella.

Les sessions en si són una posada en pràctica de com hauria de ser el diàleg en el matrimoni si desitgem que l’Amor pugui créixer al llarg de la vida. Se cerca la interpel·lació amb els assistents i s’ajuda a fer que constatin que en el seu interior ja existeixen moltes de les eines que necessiten per fer del seu matrimoni una experiència de creixement, de felicitat i d’apropament a Déu.

Tota la metodologia al voltant dels Grups de Diàleg es troba escrita en els llibres Fent Camí amb les Parelles I i II, de Mn. Gaspar Mora i el P. Ignasi Salvat, sj, i se sosté en la proposta pastoral d’Amoris laetitia.

En paraules del mateix Mn. Gaspar Mora, l’objectiu últim és ajudar a fer de la celebració del sagrament del Matrimoni el moment de l’entrega amorosa, mútua, plena i definitiva,en l’Esperit del Déu viu de l’Amor; i l’inici, o el creixement, d’una vida de parella i de família segons els valors de l’Evangeli de Jesús.

Centre de Preparació al Matrimoni

SALVADOR MANICH BOU

President del Centre de Preparació al Matrimoni

Descarregar arxiu:

Catalunya_Cristiana_CPM Tridiòcesi