Jornada de la familia de Tarragona que es fa al mati del 11 de febrer AL SANTUARI DEL LORETO