JORNADA DE LA SAGRADA FAMÍLIA a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.Divendres 30 de desembre a les 19:30 h

JORNADA DE LA SAGRADA FAMÍLIA a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.Divendres 30 de desembre a les 19:30 h

El proper divendres 30 de desembre a les 19:30 h. celebrem la JORNADA DE LA SAGRADA FAMÍLIA a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, amb una Missa presidida pel Bisbe Javier, concelebrada per diferents consiliaris de moviments de pastoral familiar, preveres i religiosos, i sota el lema: “La família, bressol de la vocació a l’amor”.

Us animem a tots a participar! Podeu convidar amics i familiars que aquest any celebren 25, 50 o més anys de casats, a renovar els seus vots matrimonials.

Juntament amb el llibret de cants els assistents rebran l’estampa amb la pregària oficial, la reflexió dels Bisbes i un llibret per pregar en família des de Nadal a Reis. Adjunt trobareu aquests materials en castellà i català. Més informació a https://pastoralfamiliar.esglesia.barcelona/jornada-de-la-sagrada-familia-de-2022/

Som família, estimem la vida i volem viure-la units a la Sagrada Família de Natzaret!

Que tingueu unes bones festes de Nadal!

Secretariat diocesà de pastoral familiar

PREGÀRIA
Oh, Déu, us donem gràcies
perquè ens heu permès de
participar de la vostra paternitat

divina al donar-nos com a do i re-
gal, els nostres fills. Són vostres i

a vós us els oferim. Us demanem

que mai s’apartin de vós: lliureu-
los de tot mal, porteu-los pel camí

de la vida, protegiu-los a recer del

vostre cor, cuideu-los i conser-
veu-los bons, ferms en la fe i sans

de cos i ànima. Doneu-los la llum
per conèixer el vostre projecte
d’amor per a ells i que la força del
vostre Esperit els faci valents per
complir-lo.
I a nosaltres, concediu-nos de ser
bons pares perquè a través nostre
ells descobreixin l’amor que els
teniu. Que la nostra família sigui

la Betània on el vostre cor descan-
si, “església domèstica” en la que

s’alimenti i cuidi la vida de sante-
dat i planter de vocacions als di-
ferents estats de la vida cristiana.

A la Sagrada Família de Natzaret

confiem la nostra llar: guardeu-
nos en el vostre amor i guieu-nos

sempre fins la llar del cel. Amén.