JORNADA FAMILIAR INTERDIOCESANA A BARCELONA DIA 7 D’ABRIL, DIUMENGE DE 2024

JORNADA FAMILIAR INTERDIOCESANA A BARCELONA DIA 7 D’ABRIL, DIUMENGE DE 2024

Estimades famílies i amics,

Us informem de la tercera jornada familiar diocesana que aquest any se celebrarà el 7 d’abril.
Será una oportunitat per enfortir els vincles familiars, amb tallers específics, i viure la fe amb altres famílies de manera festiva.
Aquest any pregarem especialment per l’acollida i estima de la vida en tots els seus moments, doncs el 8 d’abril és la Jornada per la vida.
Les famílies que han assistit a altres jornades han sortit molt contentes de veure que no estan soles.

Aquest any comptem amb l’atractiu de Paul Ponce, un malabarista cristià de projecció internacional, que juntament amb la seva actuació ens donarà el seu testimoni de fe.

Us animem a participar-hi conjuntament amb altres famílies del vostre entorn i a comunicar aquest acte!
Moltes gràcies!

Os informamos de la tercera jornada familiar diocesana que este año se celebrará el 7 de abril.

Será una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares, con talleres específicos, y vivir la fe con otras familias de manera festiva.

Este año rezaremos especialmente por la acogida y aprecio de la vida en todos sus momentos, pues el 8 de abril es la Jornada por la vida.

Las familias que han asistido a otras jornadas han salido muy contentas de ver que no están solas.

Este año contamos con el atractivo de Paul Ponce, un malabarista cristiano de proyección internacional, que junto con su actuación nos dará su testimonio de fe.

Podéis tener toda la información en: https://pastoralfamiliar.esglesia.barcelona/es/jornada-familiar-interdiocesana-7-de-abril-de-2024/

¡Os animamos a participar conjuntamente con otras familias de vuestro entorno y a comunicar este acto!

¡Muchas gracias!

Xavier Padilla i Dolors Parellada
Secretariat diocesà de pastoral familiar