Nuvis: Convertiu-vos en sagrament de l’AMOR!, Què? Com?

Nuvis,sagrament de l'amor

Nuvis: Convertiu-vos en sagrament de l’AMOR!, Què? Com?

Benvolguts companys de pastoral familiar, MATRIMONIS DEL CPM ,NUVIS QUE US VOLEU AMOR,
Ens satisfà posar a les vostres mans l’edició en català i castellà, del llibre: “Nuvis, convertiu-vos en sagrament de l’AMOR! Què? Com?”.
Es tracta d’un itinerari d’acompanyament al matrimoni creat per Progetto MisteroGrande, entitat de pastoral familiar italiana que ofereix recursos per descobrir i valoritzar el sagrament del matrimoni i que el Secretariat diocesà de Pastoral Familiar de Barcelona se n’ha ocupat de traduir.
Està pensat perquè l’acompanyament dels nuvis cap al matrimoni sigui alhora un camí de desvetllament de la fe en Jesús que els permeti obrir-se a la seva gràcia i convertir-se, com a parella, en signes del seu amor.
L’adquisició dels llibres editats es pot al preu de 10,4 €/exemplar, demanant-los al Secretariat diocesà de pastoral familiar de Barcelona, tel. 93 453 86 59, .

Nuvis: Convertiu-vos en sagrament de l’AMOR!, Què?, Com?

Itinerari formatiu del baptisme al matrimoni “Fidanzati: Diventare Sacramento permanente delle Nozze, quali?, Come? és un curs creat i ofert per Proyecto MisteroGrande que se n’ocupa de crear i oferir a l’Església catòlica els instruments per descobrir i valoritzar el sagrament del matrimoni (www.misterogrande. org; ).

El Secretariat diocesà de Pastoral Familiar de Barcelona s’ha encarregat de la seva traducció i lleugera adaptació i l’ofereix com un itinerari d’acompanyament al matrimoni. © Edita: CENTRE DE PASTORAL LITÚRGICA Nàpols 346, 1 – 08025 Barcelona Tel. (+34) 933 022 235 – www.cpl.es Primera edició: octubre de 2020 ISBN: 978-84-9165-384-4 Dipòsit legal: B 19538-2020 Printed in UE Imprimeix: Ulzama digital ( 322 pàgines)