VETLLA DE LA PENTACOSTA, 30 de maig 20.30 h CATEDRAL DE BARCELONA